Larm/Brandlarm


 

SKT installerar utrymnings- och brandlarm och vi har certifieringen Behörig ingenjör brandlarm. Vi erbjuder serviceavtal och hjälp med larmprovning!

 

SKT installerar inbrottslarm och vi är även på väg att certifiera oss som Behörig ingenjör inbrottslarm med siktet inställt på certifieringen SBSC Godkänd anläggarfirma. Vi utför traditionella inbrottslarmanläggningar men även integrerade system då vi är Mega-certifierade. Vi utför även anpassade lösningar som inbrotts/brandlarm för t.ex. döva.