Service

  Service

  En stor del av SKT:s verksamhet består av service!

  Vi har ett stort servicelager och välutrustade servicebilar vilket borgar för en effektiv och snabb service.

  Dessutom blir det billigare och smidigare för kunden om vi kan lösa ett problem direkt utan att behöva söka efter reservdelar hos leverantörerna. SKT reparerar och byter enstaka komponenter till skillnad mot många andra som rekommenderar ett totalbyte.

  Våra duktiga tekniker, vår snabba service och vår dialog och återrapportering mot beställaren är mycket uppskattat av våra kunder!

  Flera av våra kunder väljer att teckna serviceavtal eller uppgraderade avtal med jour. För våra jouravtalskunder har vi alltid en jourtekniker i tjänst 365 dagar om året!

   

  Vårt kontor tar emot felanmälningar och lägger omgående in arbetsorderna i vårt system som
  skickar ut dessa direkt till teknikernas mobiler.

   

   

  SKT erbjuder så klart jour och serviceavtal och vi har därför nycklar till ett stort antal kunder i
  vårt kassaskåp.

   


  En brandskada kräver en stor insats. Oftast är det kanalisation och kablage som måste bytas ut.  Tyvärr ingen ovanlig syn på ett servicebesök!

   

  Detta var anledningen till dåliga TV-bilder i ett radhusområde!  En taggläsare som gjort sitt.