Installation

  Installation

  SKT är specialiserade på svagströmsinstallationer. En bred bransch där vi har stor kompetens med både bredd och djup inom våra specialområden!

  Vi innehar har ett flertal certifieringar och våra tekniker och montörer har gått de specialutbildningar som krävs.

  Vi arbetar med alltifrån den lilla fastigheten med några enstaka hushåll till stora totalentreprenader.

  SKT utför projektering och installation av passage och bokningssystem.

  Vi installerar alla typer och fabrikat av porttelefonanläggningar.

  Kabel-TV och Satellitsystem är ett annat verksamhetsområden där vi projekterar och installerar då vi är CANT-certifierade.

  Larmsidan är ett område som SKT avancerar inom, Vi installerar Inbrottslarm, CCTV, utrymningslarm och brandlarm.